فی الواقع

بیشتر ازین نمیشه توی برزخ معطل موند؛ حتی اگه ایستگاه بعدی جهنم باشه .

+دبالوگ

و باز هم این چرخه های تلخ ادامه پیدا میکنه و رفتن و فرار بهترین راه حل به نظر اومدس . من گفته بودم . گفته بودم که رفتم . گفته بودم که خیلی وقته که رفتم . گفته بودم ازم دلیل رفتنم رو نپرس چون من خیلی وقته که رفتم . سردمه و هیچ کسی برای سوال تکراریه "حالا چیکار باید بکنیم؟" هیچ جوابی نداره و وای ز دردی که درمان ندارد.