فی الواقع

ویلی ونکا : تو نمیتوتی یه کارخونه شکلات سازی و بگردونی در حالیکه خانوادت بهت آویزونه .  یه شکلات ساز باید تنها و آزاد باشه  و دنبال آرزوهاش باشه تا به نتیجه برسه . مثل من . خانواده ای ندارم و غول موفقیتم .

چارلی : یعنی اگه با تو بیام دیگه خانوادمو نمیبینم؟

ویلی ونکا : بله . بعنوان جایزه .

چارلی :پس نمیام ...! من خانوادمو با هیچ چیز عوض نمیکنم . حتی همه ی شکلات های دنیا ...


+دیالوگ

Charlie and the chocolate factory
فور دییر جانی دپ:

 تو ، چه جوری میتونی اینقدر خوب بازی کنی ؟ چه جوری میتونی اینقدر خوب باشی لعنتی؟ چه جوری میتوتی هر لحظه منو غرق کنی تو همه ی نقشایی که بازی میکنی؟ چه جوری؟