فی الواقع

ای کاش تموم زندگی به فانتزی ها و خیالات خوش و شیرین دختر بچه های چهارده پونزده ساله منجر میشد.

تو اون رویاها حتی غم ها هم شیرینن .