فی الواقع

من دقیقا از همون جای زندگیم از دوبله ای که که فکر میکردم عاشقشم متنفر شدم که فیلمای زیرنویس دار راهشون و به آرشیوم پیدا کردن . دیشب که داشت چارلی و کارخانه شکلات سازی پخش میشد و صدای جومونگ و ویلی وونکا شبیه هم بود حق دادم به نفهمیدن اوج حس یه فیلم از دید بقیه .