فی الواقع

آدما برای این پیش هم نیستن که اشتباهات همو فراموش کنن،

 برای این پیش همن که اشتباهات همو ببخشن


 +دیالوگ_Sanam teri kasam


__________________________

اگه یادم میره اسمتو صدا کنم و ازت کمک بخوام، تو خودت بیا فکرم. باشه؟ تو خدایی . میتونی .