فی الواقع

توی فیلم عصر یخبندان، یه جایی ، یه مرد که نقشش رو فرهاد اصلانی بازی میکنه به زنش میگه توی ماشینش سیگار پیدا کرده و طعنه میزنه که نمیدونستم سیگار میکشی.  زنش نگاهی میندازه و میگه از دست تو باید چیزای بدتری کشید .در حالیکه اون چند وقتی بود که در حال مصرف چیز بدتری بود . شیشه.  
در حقیقت اون زن ، مرد رو به اتفاق بدتری داشت تهدید میکرد که در خفای خودش در حال انجامش بود . اون مرد و از افتادن اتفاقی در آینده میترسوند که تو زمان حال و گذشته ش  انجام شده بود .
ما هم ؟ ما هم ازین کارا میکنیم ؟
ما هم ازین کارا میکنیم .


+ چون رها کرد و نگفت