فی الواقع

مردم میگن عاشقتن

 ولی منظورشون اینه که

 اونا عاشق اون حسی هستن که از طریق عاشق شدن راجع به خودشون پیدا میکنند،

 یا عاشق چیزی میشن که بتونن ازت بگیرن .


 +دیالوگ_To the bone